English   |   ورود
.. . .

روابط عمومی موسسهروابط عمومی يکی از مجموعه‌های حساس و بسيار مهم حوزه‌های مديريتی محسوب می شود چرا که شناخت افکار عمومی و نحوه شکل گرفتن و راه های تغيير آن برای مسئولان يک مجموعه از اهميت خاص برخوردار است. روابط عمومی آن دسته از اعمال مديريت است که مدير به دستياری آن رفتار عامه را می سنجد و در نتيجه می تواند خط مش و طرز عمل‌های يک مجموعه را به صورتی که متضمن منفعت و سود برای آن باشد مطرح نمايد.روابط عمومی موسسه آموزش عالي صدرا در پیشبرد اهداف تعریف شده، از خط مشی زیر پیروی می کند:1)     بهبود مستمر فعاليت ها و فرآيندهاي داخلي اداره روابط عمومي 2)     افزايش بهره وري و اثربخشي مراسم ها، سمينارهاي علمي و نشست هاي مناسبتي3)     افزايش بهره وري و توانمندسازي کارکنان با رويکرد تخصص گرايي از طريق آموزش و ارتقاء دانش پرسنل4)     توسعه روابط عمومي الکترونيک و استفاده از فنون و ابزارهاي مدرن در حوزه روابط عمومي 5)     توسعه اطلاع يابي و اطلاع رساني در حوزه ملي و بين المللي به منظور اعتمادسازي در حوزه هاي مختلف دانشگاه6)      ايجاد و توسعه مشارکت و نقش آفريني در تصميمات مديريت ارشد دانشگاه از طريق ايجاد هسته هاي مشورتي، امور تحقيقي، پژوهشي و افکارسنجي در چارچوب راهبردهاي تدوين شده7)     افزايش کيفيت و پوشش اطلاع رساني نشريات8)     تعميق و توسعه ارتباطات مفيد و مؤثر درون و برون سازمانی به منظور تأمين منافع مشترک 9)     افزايش و ايجاد درآمدزايي از طريق اصول حرفه اي بازاريابي


۱۳۹۲/۰۵/۲۸    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران