English   |   ورود
..... .... .. . .

جهت رویت سوالات متداول (مالی) و پاسخ آنها روی ادامه مطلب کلیک کنید.« سوالات متداول مالی » 1.       مهلت پرداخت شهریه ثابت تا چه زمانی می باشد؟قبل از انتخاب واحد هر ترم2.      مهلت پرداخت شهریه متغیر تا چه زمانی می باشد؟قبل از انتخاب واحد هر ترم3.     پرداخت شهریه ها به چه شماره حساب و بانکی میسر است؟به صورت الکترونیکی (طبق دستورالعمل پرداخت شهریه در سایت موسسه)4.     آیا پرداخت شهریه به صورت اینترنتی هم می توان انجام داد؟کلیه شهریه ها فقط بایستی به صورت اینترنتی پرداخت گردد.5.     آیا شهریه حذف آموزشی، پزشکی، اضطراری مستردد می گردد؟خیر، شهریه های حذف های ذکر شده مسترد نخواهد شد.6.      نحوه بازپرداخت مازاد شهریه (استرداد شهریه) واریز شده توسط دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی چگونه می باشد؟چنانچه در هنگام فارغ التحصیلی، دانشجو بعد از رسیدگی پرونده مالی خود از موسسه بستانکار باشد، مبلغ فوق طی یک فقره چک به وی بازگردانیده می شود (زمان صدور تا امضاء چک حدوداً یک هفته پیش بینی می گردد). 


۱۳۹۲/۰۶/۱۰    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران