English   |   ورود
.. . .

معاونت فرهنگی و دانشجویی موسسهمعاون فرهنگی و دانشجویی موسسه:  آقای دکتر حمید لسانیپست الکترونیک:stud.aff@sadra.ac.irخلاصه فعالیت های آموزشی،پژوهشی و اجراییمسئول دفتر:خانم فرزانه هدایتتلفن:   02140445872           فکس:02140445598                         


۱۳۹۴/۰۸/۰۴    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران