English   |   ورود
..... .... .. . .

دستورالعمل اجرایی معادلسازی و پذیرش واحدهای درسی - مصوب جلسه مورخ 94/7/22 شورای آموزشیمشاهده دستورالعمل معادلسازی و پذیرش واحدهای درسی


۱۳۹۴/۱۰/۰۲    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران