English   |   ورود
...... .. . .

دفتر همکاری های علمی و بین المللیاین دفتر در راستای گسترش آموزش و پژوهش موسسه در سطح بین المللی تلاش و فعالیت می نماید که حاصل آن در آموزش به صورت دوره های مشترک و جذب دانشجویان خارجی و در پژوهش، تحقیقات مشترک منطقه ای و بین المللی می باشد.


۱۴۰۰/۰۲/۱۹    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران