English   |   ورود
............ .. . .

راهنمای دریافت تاییدیه تحصیلیبا سلام و احترامبه اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند طبق بخشنامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص دریافت تاییدیه تحصیلی (کد صحت)، شخص متقاضی ( دانشجویانی که در شرف دانش آموختگی می باشند و نیز دانش آموختگانی که دانشنامه فاقد کد صحت دارند) می تواند از طریق پرتال سازمان (https://portal.saorg.ir پس از ثبت نام اولیه در قسمت خدمات - اداره دانش آموختگان - دریافت تاییدیه تحصیلی) اقدام نمایند.فایل راهنمای آموزشی به شرح ذیل قابل دسترس برای متقاضیان می باشد.راهنمای ویدئوییراهنمای تصویری  


۱۴۰۲/۰۲/۱۰

بازگشت به صفحه اصلی

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران