English   |   ورود
..... .... .. . .

نحوه پرداخت شهریهدانشجویان عزیزهنگام ثبت نام اینترنتی قبل از انتخاب واحد، بدهی خود را از سیستم اخذ نموده و سپس طبق اطلاعیه پرداخت الکترونیکی وارد امور شهریه لینک پرداخت الکترونیکی و پس از آن انتخاب بانک تجارت شده و با توجه به میزان واحدی که می خواهید اخذ نمائید، بدهی، شهریه های ثابت و متغیر خود را واریز نمائید. سپس نسبت به اخذ واحد اقدام کنید. در صورتی که مبلغ واریزی کمتر از میزان شهریه محاسبه شده توسط سیستم باشد، امکان تائید ثبت نام توسط سیستم داده نخواهد شد که بدین ترتیب می توانید به دو طریق زیر عمل نمائید.1.      وارد امور شهریه لینک پرداخت الکترونیکی شده و با واریز مبلغ جدید، موجودی خود را افزایش دهید و مجدداً اقدام به اخذ واحد نمائید.2.      تعداد واحد های اخذ شده را متناسب با موجودی خود کاهش دهید.تذکر مهم: پرداخت شهریه و بدهی می بایست صرفاً از طریق پرداخت الکترونیکی به روش فوق صورت گیرد و هیچ طریق پرداخت دیگری از جمله فیش توسط اداره مالی موسسه پذیرفته نخواهد شد و امکان درج آن در کارنامه مالی شما عزیزان امکان پذیر نخواهد بود.


۱۳۹۲/۰۶/۰۶    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران