English   |   ورود
..... .... .. . .

گزارش مرکز کارآفرینی صدرا از ابتدا تا کنونبسمه تعالیسخن اول:بحمدالله مرکز کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی صدرا از اول خرداد ماه سال 1392 ادامه فعّالیت­ های خود را در داخل مؤسسه صدرا آغاز نمود. در وقفه ایجاد شده از سال 1387 تا آبانماه 1391 این مرکز که سال 1384 تأسیس گردیده بود، فعّالیت ­های خود را متوقف نساخت و بطور عملیاتی در جهت ایجاد بسترهای رشد و تحقق ایده­ ها و ایجاد بسترهای کارآفرینی، تأسیس مراکز و شرکت ­های دانش بنیان قدم برداشته است و امروز در داخل مؤسسه علاوه بر عرضه­ ی این دستاوردها امید آن داریم که با حضور گرم و مؤثر شما دانشجویان گرانقدر، صاحبان ایده و فعّالان عرصه کارآفرینی و بطور خاص اساتید دانشگاه؛ بتوانیم گام­های بلند و اثربخشی را برداریم. بر اساس تقسیم بندی دانشگاهی مطرح در دنیا؛ رویکرد مرکز کارآفرینی صدرا پیش بردن دانشگاه صدرا به سمت دانشگاه کارآفرین می باشد که بحمدالله عنایت مسئولین دانشگاه حامی و همراه ما در تحقق این مهم می ­باشد.( دانشگاه کارآفرین یعنی: دانشگاه ­ها در گذشته بیشتر به آموزش و تحقیق می پرداختند، کمتر از دو دهه است که بُعد سومی به دانشگاه­ها اضافه گردیده است.این بعد سوم در حقیقت ایجاد فرهنگ و روحیه­ی کارآفرینی در دانشجویان می­باشد. کارآفرین خلّاق و ریسک پذیر است، منتظر این نمی­ ماند تا دیگران او را استخدام نمایند، بلکه خودش کسب و کار جدید راه می اندازد و عده ­­ی زیادی را به کار مشغول می سازد.)


۱۳۹۲/۰۶/۱۰    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران