English   |   ورود
. . .
news

جذب دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته

۱۳۹۵/۰۸/۰۲       ادامه مطلب

news

جذب دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱۳۹۵/۰۸/۰۲       ادامه مطلب

news

جذب دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی

۱۳۹۵/۰۷/۱۴       ادامه مطلب

news

تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری(مقطع کاردانی و کارشناسی ) ورودی سال 95

۱۳۹۵/۰۷/۰۷       ادامه مطلب

news

زمانبندی حذف و اضافه واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

۱۳۹۵/۰۷/۰۶       ادامه مطلب

news

شروع نیمسال اول 96-95 پذیرفته شدگان سال 1395 ( کلیه مقاطع )

۱۳۹۵/۰۶/۳۱       ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری(مقطع کاردانی وکارشناسی ) ورودی سال 95

۱۳۹۵/۰۶/۳۱       ادامه مطلب

news

تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری(مقطع کارشناسی ناپیوسته) ورودی سال 95

۱۳۹۵/۰۶/۳۰       ادامه مطلب

news

تمدید ثبت نام نیمسال اول 96-95

۱۳۹۵/۰۶/۲۸       ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری(مقطع کارشناسی ناپیوسته) ورودی سال 95

۱۳۹۵/۰۶/۲۵       ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری(مقطع کاردانی پیوسته) ورودی سال 95

۱۳۹۵/۰۶/۱۷       ادامه مطلب

news

تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1395

۱۳۹۵/۰۶/۱۷       ادامه مطلب

news

برنامه زمانی ارتباط با مسئولان

۱۳۹۵/۰۶/۱۴       ادامه مطلب

news

آغاز سال تحصیلی 96-95

۱۳۹۵/۰۶/۱۰       ادامه مطلب

news

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

۱۳۹۵/۰۶/۱۰       ادامه مطلب

news

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری(مقطع کارشناسی ارشد) ورودی سال 95

۱۳۹۵/۰۶/۰۹       ادامه مطلب

news

ساعت دفاع پروژه فولاد

۱۳۹۵/۰۶/۰۸       ادامه مطلب

news

زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 95-96

۱۳۹۵/۰۶/۰۷       ادامه مطلب

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران